کد خبر: 956111 A

دولت ۱۰ هزار مجوز استخدام کادر درمانی را برای وزارت بهداشت صادر کرده است. اولویت استخدام هم با پرستاران شرکتی و قراردادی است. بنابراین وزارت بهداشت و درمان، ده هزار نیروی جدید را به کار خواهد گرفت. در این طرح، برای تبدیل وضعیت پرستاران قراردادی و شرکتی نیز، امتیازات ویژه­ای در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت درباره حمایت از کادر درمان و پرستاران در دوره کرونا گفت: دولت برای  کمک به کارکنان درمانی دو اقدام را در نظر گرفته است. یکی اینکه ما بیش از ۱۰ هزار نفر از پرستاران شرکتی و قراردادی را به وضعیت استخدامی تغییر خواهیم داد. کادر درمان، در دروه کرونا نقش بسیار حیاتی دارند و شهدای سلامت را تقدیم جامعه کردند.

نوبخت ادامه داد: این عزیزان به درستی بر حق خود بر تبدیل وضعیت شغلی از شرکتی به استخدامی تاکید می‌کردند. دولت نیز ۱۰ هزار مجوز استخدام کادر درمانی را برای وزارت بهداشت صادر کرده است. اولویت استخدام هم با پرستاران شرکتی و قراردادی است. بنابراین وزارت بهداشت و درمان، ده هزار نیروی جدید را به کار خواهد گرفت؛ در این طرح، برای تبدیل وضعیت پرستاران قراردادی و شرکتی نیز، امتیازات ویژه­‌ای در نظر گرفته شده است.

نوبخت همچنین افزود: ما از اول مهر، بحث پاداش و حق ویژه کرونا و پاداش فوق‌العاده جدید را نیز با تاکید ستاد ملی کرونا درنظر گرفته‌ایم که از ابتدای مهر تهیه و به کادر درمان پرداخت خواهد شد.

نوبخت در پایان گفت: در کنار اینها، بحث کارانه کادر درمانی و پرستاران مطرح است که عمدتا از محل درآمدهای اختصاصی بیمارستان­هاست. با توجه به شرایط، ما به دلیل کاهش درآمد اختصاصی، نتوانستیم این کارانه را به موقع پرداخت کنیم. اما در یک مرحله در ماه قبل سعی کردیم کارانه معوق را بپردازیم و طی یکی دو هفته آینده نیز سعی می­کنیم این معوقات را بپردازیم.

وزارت بهداشت کارگری نوبخت روابط کار پرستاران شرکتی استخدام پرستاران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر