کد خبر: 952519 A

موضوع درخواست نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان تهران که روز گذشته حدود ۴۰ نفر از آنان به سازمان اداری و استخدامی کشور مراجعه داشتند مرتبط با سازمان اداری واستخدامی کشور نبوده و راهنمایی لازم به این افراد مبنی بر اینکه درخواست خود را از طریق دستگاه محل خدمت پیگیری نمایند، انجام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیرو انتشار خبری در تاریخ ۲۱ مرداد ماه جاری با عنوان «اجتماع کارکنان بهداشت و درمان استان تهران مقابل سازمان اداری استخدامی/ دولت باید بپذیرد که نیروی شرکتی محروم است»، محمد آقاجانی رونقی (رئیس امور حوزه ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل) سازمان اداری و استخدامی کشور جهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی را ارسال کرد.

در متن کامل توضیحات محمد آقاجانی رونقی آمده است:

موضوع درخواست نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان تهران که روز گذشته حدود ۴۰ نفر از آنان به سازمان اداری و استخدامی کشور مراجعه داشتند مرتبط با سازمان اداری واستخدامی کشور نبوده و راهنمایی لازم به این افراد مبنی بر اینکه درخواست خود را از طریق دستگاه محل خدمت پیگیری نمایند، انجام شد.

لذا ضمن تاکید بر این نکته که مراجعه این افراد بر خلاف نقل آن خبرگزاری «اجتماع کارکنان بهداشت ودرمان استان تهران» نبوده، خاطرنشان می‌سازد، مراجعه تعدادی از کارکنان شرکتی برای پیگیری درخواست خود، امری عادی است. از آن خبرگزاری محترم انتظار می‌رود ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌رسانی از بزرگنمایی غیرواقعی اخبار خودداری کنند.

سازمان اداری استخدامی تجمع کارکنان بهداشت تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر