کد خبر: 948604 A

در نامه بازنشستگان خراسان رضوی به مدیر عامل تامین اجتماعی مطرح شد؛

کانون کارگران بازنشسته خراسان رضوی در نامه‌ای خطاب به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به عدم محاسبه سنوات افزایش یافته ناشی از مشاغل سخت و زیان آور در متناسب سازی حقوق و مزایای اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا ، نامه سرگشاده کانون کارگران بازنشسته خراسان رضوی  خطاب به مصطفی سالاری(مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی)  که رونوشت آن به علی اصغر بیات(رئیس هیئت مدیره کارگران بازنشسته تامین اجتماعی سراسر کشور) نیز ارسال شده در خصوص اعتراض به عدم محاسبه سنوات افزایش یافته ناشی از مشاغل سخت و زیان آور درمتناسب سازی حقوق و مزایای آنان به شرح زیر است:

به استحضار می رساند بر اساس جزء ( ۱ ) از بند ( ب ) قانون اصلاح تبصره  ۲ الحاقی ماده  ۷۶ قانون اصلاح مواد  ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده  ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده  ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ که در تاریخ  ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ به تصویب رسیده آمده است: " هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم ( ۱/۵ ) سال محاسبه خواهد شد " .

همچین نظر مجلس شورای اسلامی که در پاسخ به استفساریه قانون تفسیر جزء  ( ۱ ) بند  (ب) تبصره ۲ قانون تامین اجتماعی  ( مصوب ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ ) بیان شده اظهار می دارد: "سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی، به ازاء هر سال سابقه یک و نیم  ( ۱/۵ ) سال محاسبه خواهد شد".

 بر اساس اطلاعات به دست آمده، سازمان تامین اجتماعی در محاسبات متناسب سازی حقوق و مزایا، سنوات افزایش یافته مشاغل سخت و زیان آور را منظور نکرده و عملا سابقه سخت و زیان آور افرادی که با استفاده از این قانون به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند را نادیده گرفته که این موضوع مغایرت آشکار با قوانین موضوعه دارد، چرا که قانونگذار بواسطه غیر استاندارد بودن عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار که منجر به بروز  تنشی بالاتر از ظرفیت های طبیعی ( جسمی و روانی  ) در شاغلین اینگونه مشاغل شده و نتیجه آن ، بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده، که تا پایان عمر همراه آنان می باشد، هر سال فعالیت را  ۱/۵ سال در نظر گرفته و تصویب نموده و این قانون قابلیت تفسیر دیگری نداشته و هرگونه برداشت نادرست از آن و تصمیم گیری اشتباه در این خصوص، موجب ضرر و زیان مادی مشمولین در طرح متناسب سازی حقوق و مزایای بازنشستگان و منجر به ایجاد نارضایتی و واکنش در بین آنان خواهد شد.

 مهمتر اینکه برابر باجزء «۴ »وجزء«۶ »بند «ب»ماده واحده کارفرما ۴درصد بابت حق بیمه و۴درصد بابت حق مستمری این گروه باید بپردازد تا فرد متقاضی بازنشسته شود و تا زمانی که این ۸درصد واریز نشود بازنشستگی صورت نخواهد گرفت .

این مورد بدین معنا است که مبلغ حق بیمه سنوات ارفاقی قبل از بازنشسته شدن پرداخت می‌گردد.

لذا کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خراسان رضوی و مشهد مقدس به نمایندگی از تعداد کثیری از بازنشستگان سخت وزیان آور ضمن اعتراض مجدد خواستار اصلاح مورد فوق با در نظر گرفتن سنوات ارفاقی و محاسبه آن در قانون متناسب سازی می باشیم.

ضمنا تقاضا داریم حق مسکن وبن ودیگر مزایای جنبی نیز همانند شاغلین کارگر برای بازنشستگان نیزبدون هیچ تفاوتی اعمال گردد.

قبلا از بذل عنایتی که خواهید فرمودصمیمانه سپاسگزاریم.

نامه بازنشستگان خراسان رضوی ومشهد مقدس عدم محاسبه سنوات افزایش یافته ناشی از مشاغل سخت و زیان آور در مت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر