کد خبر: 947048 A

روز چهارشنبه (۸مردادماه) ۵۰ درصد از حقوق خرداد ماه کارگران ابنیه فنی تراورس پرداخت شد.

کارگران ابنیه فنی تراورس به خبرنگار ایلنا گفتند: نیمی از دستمزد خردادماه خود را روز چهارشنبه (۸مرداد ) دریافت کردیم و از قرار معلوم طبق روال جاری باقیمانده ۵۰ درصد حقوق خرداد ماه کارگران تا یک ماه آینده پرداخت می‌شود.

به گفته این کارگران، در حال حاضر آنها جدا از ۵۰ درصد باقیمانده حقوق خرداد ماه، بابت حقوق تیر نیز از کارفرما طلبکارند. در عین حال پرداخت نشدن کامل حقوق در هر ماه به یک روال تبدیل شده است.

کارگران ابنیه فنی تراورس با بیان اینکه پیمانکار منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق ندارد، خواستار آن شدند که با حذف شرکت‌های پیمانکاری، دوباره آنها تحت قرارداد مستقیم و نظارت دولت کار کنند.

 

 

کارگران ابنیه فنی تراورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر