کد خبر: 943100 A

از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد؛

در مطالعه‌ای که از سوی معاونت اموراقتصادی وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی در قالب یک گزارش تهیه شده، «تجارب ملی و جهانی حکمرانی شرکتی در صندوق‌های بازنشستگی» و نظامنامه پیشنهادی برای صندوق‌های بازنشستگی ایران بررسی شده است.

به گزارش ایلنا؛ به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت امور اقتصادی با انتشار گزارشی تحلیلی-تحقیقی «تجارب ملی و جهانی حکمرانی شرکتی در صندوق‌های بازنشستگی» در پنج فصل، تعارف و انواع و مدلهای نظامهای حکمرانی شرکتی، نظام تأمین اجتماعی و بیمه بازنشستگی در ایران، بررسی حکمرانی شرکتی در سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، نظامنامه پیشنهادی حکمرانی شرکتی در صندوق‌های بازنشستگی ایران، ساختارهای حکمرانی شرکتی در نظام‌های بازنشستگی کشورهای منتخب (آلمان، ترکیه و سنگاپور) بررسی کرده است.

این گزارش، با استناد به نظریه‌های پایه حکمرانی شرکتی ازجمله سند انجمن بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA)، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در موضوع حکمرانی شرکتی، دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس، منشور کمیته حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار، منشور فعالیت حسابرسی داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار، و مطالعات تطبیقی (اسناد حکمرانی شرکتی کشورهای آلمان، ترکیه و سنگاپور در قلمرو نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی)، راهبردهای ناظر بر حکمرانی شرکتی در نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی ایران (نظامنامه منبعث از این گزارش) تدوین شده است.

برای دیدن گزارش کلیک کنید. 

تجارب ملی و جهانی حکمرانی شرکتی در صندوق های بازنشستگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر