کد خبر: 942293 A

در برنامه «کارگر ایرانی» مطرح شد:

عضو خانه کارگر گیلان گفت: کارفرمایان ملزم به پرداخت یک ماه حقوق به ازای یک سال کار به عنوان سنوات هستند و تخلف از این قانون قابل پیگرد است.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، مهمان این هفته برنامه کارگر ایرانی که یکشنبه هر هفته به صورت مجازی برگزار می‌شود، یکی از جوانان عضو خانه کارگر گیلان و از کارشناسان هیات حل اختلاف در این استان بود.

او اظهارات خود را با توضیحی درباره سنوات شروع کرد و گفت: سنوات یکی از مزایای پایان کار کارگران است و کارفرمایان موظف به پرداخت یک ماه حقوق به ازای یک سال کار هستند. در صورتی که کارفرمایی از این کار تخطی کند، کارگر می‌تواند با شکایت حق خود را پیگیری کند.

عضو خانه کارگر گیلان در جواب سوالی درباره سنوات کار ساعتی گفت: در مورد سنوات تفاوتی در ساعتی یا غیرساعتی بودن کار وجود ندارد و کارفرما ملزم به پرداخت یک ماه سنوات بر اساس حقوق پرداختی است.

سوال دیگری که در این برنامه مطرح شد درباره مرخصی روز پنجشنبه بود که این فعال کارگری درباره آن گفت: مرخصی روز پنجشنبه کامل محاسبه می‌شود.

علیرضا مدیر همچنین درباره مرخصی بدون حقوق بیان کرد: دلیل مرخصی اهمیت دارد و میزان این نوع مرخصی بر اساس دلیل مشخص می‌شود برای مثال افراد برای تحصیل مجاز به استفاده از دو سال مرخصی بدون حقوق هستند.

وی همچنین درباره مرخصی مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: بر اساس قانون شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور ۳۵ روز در سال مرخصی دارند که رعایت این میزان مرخصی را می‌توان پیگیری و در صورت تخلف، شکایت کرد.

او درباره ماهیت مشاغل سخت و زیان‌آور عنوان کرد: دو نوع مشاغل می‌توانند شامل سخت و زیان‌آور شوند. برخی از مشاغل ماهیتا سخت و زیان‌آور هستند و به صورت معمول بعد ۲۰ سال کار مستمر یا ۲۵ سال کار منقطع، افراد می‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. برخی از مشاغل ماهیتا سخت و زیان‌آور نیستند، بلکه ممکن است فرد چنین نظری داشته باشد که بعد ۲۰ سال کار می‌تواند به کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور دادخواست دهد تا موضوع بررسی شود.

مدیر ادامه داد: کمیته مذکور موضوع را بررسی و رایی صادر می‌کند. اگر این رای از نظر کارگر صحیح نیست او می‌تواند اعتراض کند تا موضوع در هیات حل اختلاف بررسی شود. برخی کارگران گمان می‌کنند وقتی هیات رایی صادر کرد این دیگر قطعی است، در حالی که آخرین مرجع، دیوان عدالت است و افراد می‌توانند در نهایت به این دیوان شکایت کنند.

وی همچنین درباره سوال یکی از مخاطبان درباره اینکه دیوان عدالت اداری در مورد سوابق بازنشستگی به نفع او رای داده، اما افزایش حقوقی اتفاق نیفتاده است، گفت: سازمان تامین اجتماعی ملزم به تمکین به رای دیوان عدالت است و اگر این کار را نکند، فرد می‌تواند مجددا دادخواست دهد.

مدیر همچنین درباره طبقه بندی مشاغل که موضوع سوال یکی دیگر از مخاطبان بود، بیان کرد: طبقه‌بندی مشاغل برای پرداخت حقوق بر اساس تخصص، تجربه و... صورت می‌گیرد و طبق قانون کارفرمایان در تمامی کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ کارگر دارند، ملزم به این کار هستند. اگر جایی این شرایط وجود دارد، اما کارفرمایان چنین کاری نمی‌کنند نمایندگان کارگران می‌توانند دادخواست داده و به ادارات کار شکایت کنند تا موضوع بررسی شود. 

بازنشستگی سنوات مرخصی مشاغل سخت و زیان‌آور مشاغل سخت مرخصی بدون حقوق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر