کد خبر: 936869 A

مرکز آمار اعلام کرد:

گزارش مرکز آمار درباره عملکرد بخش واقعی اقتصاد در سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد تورم و افزایش قیمت‌ها خانوار‌های ایرانی را مجبور به مصرف کمتر کرده است.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار، گزارش عملکرد بخش واقعی اقتصاد در سال ١٣٩٨ را منتشر کرد. در این گزارش به صورت ویژه به هزینه مصرف خانوار پرداخته شده و اطلاعات مندرج در آن نشان می‌دهد در فصل زمستان سال ۹۸، رشد مصرف نهایی خانوارهای کشور به قیمت ثابت با روند کاهشی ، ۳.۸ - درصد بوده است.

در این گزارش آمده است: مصرف نهایی خانوار در بهار سال ۹۷ رقمی مثبت و ۳.۷ درصد اسـت، بدین خاطر که در این فصل نرخ تورم تک رقمی بوده و هنوز روند کاهشی مصرف خانوار به قیمت حقیقی شـروع نشـده بود. با شدت گرفتن شتاب تورمی از تابستان ۹۷، رشد مصرف نهایی خانوار به قیمت حقیقی منفی شده است. پس نقطه شروع کاهش مصرف خانوار، از فصل تابستان سال ۹۷ بوده و در پاییز ۹۷ با تشدید اثـرات تـورمی کـه بـه صـورت افزایش شیب منحنی تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در نمودار قابل مشاهده است، سبب گردید مصرف خانوار بـه قیمت حقیقی افت شدیدی داشته باشد. این افزایشی بودن شیب منحنی تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده تا مـاه دوم تابستان سال ۹۸ قابل ملاحظه است و پس از آن با کاهش شیب منحنی، می‌توان نتیجه گرفت که شـتاب تـورمی نـه تنها ثابت مانده که کمتر شده است. در فصل پـاییز و زمسـتان سـال۹۸ شـتاب تورمی کاهش یافته که نتیجه این تغییرات، سبب شده رشد مصرف نهایی خانواربه قیمت حقیقی در فصل تابستان، پـاییز و زمستان۹۸ نسبت به فصل بهار۹۸ بهبود داشته و عدد منفی کمتری را نشان دهد.

تورم افزایش قیمت‌ها مصرف خانوار‌ها کاهش مصرف خانوار‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر