کد خبر: 933664 A

بیات:

سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با گسترش و ایجاد واحدهای صنعتی مجهز به فناوری‌های نو در بعد کمی جهش تولید و نیز با نوسازی و ارتقاء واحد های صنعتی موجود در بعد کیفی جهش تولید گام برمی‌دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، «امیر بیات» گفت: قانونگذار در تبصره 7 اصلاحی بند الف در ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به صراحت تکلیف می‌کند تا 70درصد وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های تابعه به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های فناوری پیشرفته و پر خطر اختصاص یابد.

سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اضافه کرد: معطل ماندن منابع مالی معوق سازمان‌های توسعه‌ای ازجمله ایدرو در هر بخش دیگری سوای منافات با نص صریح قانون به لحاظ استراتژیک در سال جهش تولید همسو با تحقق راهبرد اصلی این سال نخواهد بود.

بیات ادامه داد: بی‌تردید حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین محل برای تزریق این منابع بازگشت آنها به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تسریع در پروژه‌های جهش تولید خواهد بود و می‌توان به جرات ادعا کرد که هیچ محل دیگری برای سرمایه‌گذاری و مصرف این منابع ضروری‌تر از این محل برای تحقق راهبرد سال نیست.

وی گفت: علاوه بر مطالبات پیش گفته (که اخیرا بخش‌هایی از آن در قالب تهاتر در قانون بودجه سنواتی دیده شده است) در فرایند واگذاری بنگاه‌های تابعه ایدرو و دیگر نهادهای توسعه‌ای حدفاصل سال‌های82 تا 87 (پیش از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) که در چارچوب قانون برنامه‌های توسعه سوم و چهارم صورت گرفته نیز می‌بایست 50 تا 70 درصد منابع حاصل از خصوصی‌سازی شرکت‌های تابعه به حساب شرکت مادر ذیربط برای اهداف توسعه‌ای برگردانده می‌شده که این موضوع نیز تاکنون انجام نشده است.

بیات تصریح کرد: جمع این مطالبات و منابع معوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از محل خصوصی‌سازی بنگاه‌های آن قریب به 7 هزار میلیارد ریال است که در سال جهش تولید بازپرداخت این مطالبات معوق می‌تواند سکوی پرتابی برای ملموس شدن و به بار نشستن طرح‌های توسعه‌ای ایدرو باشد.

امیر بیات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر