کد خبر: 931018 A

در اسفند ۹۸ و فروردین امسال؛

گزارش پژوهشکده آمار نشان می‌دهد ۳۰ درصد کسب‌و‌کار‌ها در اسفند سال گذشته و فروردین امسال، همزمان با اوج‌گیری کرونا در ایران دست به تعدیل نیرو زده‌اند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، پژوهکشده آمار نتایج پژوهشی درباره تاثیر کرونا بر کسب‌و‌کار‌ها را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش ۳۰ درصد از کسب‌و‌کار‌ها در اسفند و فروردین حداقل یک نفر و در اردیبهشت هفت درصد کسب‌و‌کار‌ها حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند.

9

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین تعدیل نیرو در بخش کشاورزی رخ داده است و بخش صنعت کمترین تعدیل نیرو را داشته است.

اشتغال بیکاری کرونا تعدیل کارگران تعدیل نیرو آسیب کرونا به کسب و کارها آسیب کرونا به اقتصاد تاثیر کرونا بر کسب و کار‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر