کد خبر: 930983 A

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با توجه به دریافت کم حقوق کارگران و افزایش تورم با کمک دولت و جلساتی که با نمایندگان کارگران داشتیم، ۵ درصد به حقوق کارگران اضافه شد. وزیر کار قول داده‌اند این مبلغ در ۶ ماه دوم برای افزایش مجدد بررسی شود.

افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر