کد خبر: 927816 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی خرم‌آباد تاکید دارد که مستمری‌بگیران تامین اجتماعی چشم انتظار اتفاقاتی هستند که قدرت خرید آنها را حداقل در سطح سال‌های گذشته حفظ کند.

«محمد حسن موسیوند»، در گفتگو با خبرنگار ایلنا،‌ با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی سه ماه از سال را وقت‌کشی کرد تا در نهایت با الزام مصوبه شورای عالی کار و نظر وزیر کار حداقل مستمری را به نزدیک ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند اما این به هیچ وجه کافی نیست، گفت: هر اتفاقی که بخواهد برای مستمری بیفتد باید در سال ۹۹ کف، به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد. این تنها اتفاق قابل پذیرش است.

وی با بیان اینکه البته مستمری‌بگیران تامین اجتماعی چشم انتظار اتفاقاتی هستند که قدرت خرید آنها را حداقل در سطح سال‌های گذشته حفظ کند، گفت: به این منظور باید قیمت سبد معاش سال ۹۹، یعنی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان را مبنای کف مستمری‌ها در سال ۹۹، قرار دهند که البته با حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری، ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان فاصله دارد اما باید توجه داشت که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تنها کف حقوق کشوری‌ و لشگری‌هاست و میانه‌بگیران این صندوق‌ها تا حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان را به عنوان حقوق در سال ۹۹ دریافت می‌کنند.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی خرم‌آباد، افزود: عدالت ایجاب می‌کند که مستمری‌بگیران نه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که حدود ۵ میلیون تومان را دریافت کنند تا ترمیم قدرت خرید در سطح سال ۹۸، اتفاق بیفتد؛ البته سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه به این کار ایراد می‌گیرند اما اگر سطح قدرت خرید مستمری‌بگیران در سطح سال گذشته قرار نگیرد، قطعا تورم مستمری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی سال ۹۹ را می‌بلعد. بنابراین نباید کف حقوق کشوری و لشگری‌ها را صبح تا شب الگویی برای سال جاری مستمری‌بگیران توصیف و واقعیت‌ها را پنهان کنیم.

موسیوند افزود: الگوهای موفق رفاه هیچ هیچگاه تقلیل نیستند اما در ایران به راحتی آنها را تقلیل می‌دهیم و کم ارزش می‌کنیم؛ آنهم به پشتوانه کافی نبودن بودجه؛ در حالی که یکی از حوزه‌های واجد ارزش برای سرمایه‌گذاری دولت و سازمان‌های بازنشستگی، رفاه است. حال از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم با انگیزه ایجاد تحرک موثر در حوزه رفاه، برای ترمیم شایسته قدرت خرید مستمری‌بگیران آستین بالا بزند تا با این انگیزه، تحرک در بخش مالی و سرمایه‌‌گذاری خود را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه سنت تاخت و تاز تورم به معیشت گروه‌هایی با درآمد ثابت هیچگاه متوقف نخواهد شد، گفت: شاید افزایش مناسب و ترمیم مستمری، به ایجاد تورم منتهی شود اما چه بخواهیم و چه نخواهیم تورم داریم. ما نمی‌توانیم با بی‌تفاوتی در برابر قشر ضعیفی مانند بازنشسته و مستمری‌بگیر، اجازه کوچک شدن سفره‌‌های آنها را زیر سایه تورم بدهیم.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی خرم‌آباد، در پایان گفت: از اینکه وزیر کار تلاش می‌کند مستمری حداقل‌بگیران تامین اجتماعی را به کف حقوق بازنشستگان کشوری لشگری نزدیک کند، تشکر می‌کنیم اما کارگران بازنشسته نباید در سال ۹۹کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، دریافت کنند و حقوق آنها باید به میانه‌بگیران سایر صندوق‌ها برسد.

شورای عالی کار بازنشستگان مستمری مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی محمد حسن موسیوند مستمری 99 بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل مستمری مستمری 99 حداقل بگیران کف بگیران سقف بگیران مستمری ها میانه بگیران کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی قدرت خرید بازنشستگان و مستمری بگیران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر