کد خبر: 918937 A

وزارت جهاد کشاورزی در جواب خبر منتشر شده در ایلنا:

به دنبال انتشار خبری با عنوان «معیشت کشاورزان پیازکار در معرض نابودی» وزارت جهاد کشاورزی با ارسال جوابیه‌ای، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایلنا، متن کامل این جوابیه به این شرح است: احتراما، بازگشت به نامه شماره ۰۲۷/۹۹/۶۲۵ مورخ ۹۹/۲/۳۱ درخصوص انتشار خبر انتقادات  خبرگزاری ایلنا مورخ۹۹.۲.۳۰ با کد خبر ۹۱۷۵۳۰ با عنوان  «معیشت کشاورزان پیازکار در معرض نابودی» به شرح ذیل جوابیه این سازمان حضورتان تقدیم می‌گردد:

۱. دولت محترم و ستاد تنظیم بازار کشور هیچگاه ماموریتی برای خرید پیاز به این سازمان محول ننموده و متعاقبا این سازمان به نمایندگی از دولت مبادرت به خرید پیاز ننموده است. مستحضرید که پس از مسکوت گذاردن قانون انتزاع ،کلیه مداخله‌گری  فعالیت‌های بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی فقط و فقط با مجوز ستاد تنظیم بازار کشور و تامین مالی توسط سازمان برنامه و بودجه تحت خرید حمایتی قابل اجرا خواهد بود.

۲. اتحادیه مرکزی تعاون‌ی‌های روستایی و کشاورزی ایران برای جلوگیری از استمرارافت قیمت و تحرک بخشی به بازار این محصول مبادرت به خرید توافقی پیاز و ارسال آن برای شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاون روستایی مستقر در کلان شهر‌ها نمود تا در غرف شرکت‌های تعاون روستایی به صورت مستقیم و با قیمت تمام شده به علاوه اندکی سود عرضه و به فروش برسد. تامین مالی خرید توافقی با استفاده از منابع داخلی کلیه اتحادیه‌های شهرستانی و استانی تعاونی‌های روستایی پولی و هیچ مبلغی از سوی منابع دولتی به این امر د نظر گرفته نشده است.

۳. اتحادیه‌های مذکور حدود ۳۰۰۰ تن پیاز را در مقطع زمانی ۲۵ فروردین تا ۲۵ اردیبهشت که اوج برداشت پیازمنطقه جیرفت بود را از قیمت های هر کیلو ۲۷۰۰۰ ریال تا ۷۰۰۰ ریال بسته به رقم و کیفیت خریداری نمود و در نهایت مقدار اندکی حدود ۹ درصد از پیاز درشت (رستورانی درجه سه) را برای صنایع تبدیلی به قیمت حداقل ۵۰۰۰ ریال خریداری و از منطقه خارج نموده است.( متوسط خرید سطح یک ماه به قیمت ۹۸۸ تومان می باشد)

۴. علت اصلی بروز بحران، عدم توجه کشاورزان به توصیه‌های فنی و برنامه کشت ارائه شده از جانب وزارت جهاد کشاورزی بود.به گونه‌ای که سطح ابلاغی وزارت متبوع برای کشت این محصول منطقه جنوب کرمان ۵۷۰۰ هکتار ولی عملا سطح اجرایی ناشی از قیمت بالای این محصول در سال گذشته حدود ۱۱۵۰۰ هکتار بوده (حدود ۲ برابر ) این امر باعث تولید محصول مازاد بر نیاز کشور گردید و متاسفانه ضررو زیان آن گریبان کشاورزان دزفول را هم گرفت و محصول آنان نیز به دلیل اشباع بازار ناشی از عدم رعایت برنامه کشت در جیرفت افت در قیمت گردید.

۵. انتظاری که از این کشاورزان پیشرو و نمایندگان آنان به ویژه نظام صنفی کشاورزی در استان می‌رفت تاکید و توصیه کشاورزان برای رعایت برنامه کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و خودداری از کشت بی برنامه بود.

۶. قابل ذکر است که پس از مسکوت گذاردن ۲ ساله قانون انتزاع کلیه مسئولیت های بازرگانی محصولات کشاورزی در بازار داخلی به عهده تنظیم بازار کشور ( به طور قانونی ) محول شده است. از این روی تصمیم به هرگونه مداخله گری در بازار محصولات کشاورزی به شکل خرید‌های حمایتی منوط به کسب مجوز قانونی ستاد مذکور و تامین منابع مالی سازمان برنامه و بودجه می‌باشد و هیچ نهادی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور بدون مجوز ستاد تنظیم بازار کشور اجازه خرید حمایت هیچ محصولی از جمله گوجه و پیاز (منطقه جیرفت) را ندارد. بنابراین اگر چه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از اوایل فروردین پیشنهاد خرید پیاز و گوجه فرنگی را از طریق وزارت متبوع به ستاد تنظیم بازار کشور ارائه داد ولی تا کنون در انتظار کسب مجوز‌های لازم از ستاد تنظیم بازار کشور سازمان برنامه و بودجه جهت تامین منابع مالی خرید حمایت پیاز و گوجه در منطقه جیرفت و جنوب کرمان می‌باشد.

جهاد کشاورزی پیاز وزارت جهاد كشاورزی الگوی کشت قیمت پیاز معیشت پیازکاران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر