کد خبر: 916223 A

پیشنهاد تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و تبصره ۳ و ۴ طرح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، طی نامه‌ای به وزارت بهداشت و درمان برای تبدیل وضعیت پرستاران تبصره ۳ و ۴ و نیروهای شرکتی پیشنهاد داد.

فرهاد ابول نژادیان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز طی نامه‌ای درخواست کرد تا به علت اینکه نیروهای تبصره ۳ و ۴ و شرکتی وزارت بهداشت و درمان همپای نیروهای رسمی و پیمانی در ستیابی به اهداف وزارت متبوع کوشش کردند، تبدیل وضعیت آنها به نیروی پیمانی در دستور کار قرار بگیرد.

این پیشنهاد در صورت تایید وزارت بهداشت و درمان اجرا خواهد شد.

اخیراً پرستاران شرکتی در شهرهای مختلف اعتراضاتی نسبت به قراردادهای غیرمستقیم با شرکت‌ها داشته‌اند و خواستار تبدیل وضعیت همه پرستاران و قرارداد مستقیم شدند.

گفتنی است پیش از سال ۹۳ هیچ پرستار شرکتی در بیمارستان‌ها وجود نداشته است.

بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی وزارت بهداشت اهواز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر