کد خبر: 916209 A

شهرداری خرمشهر یک ماه از معوقات مزدی کارگران مجموعه شهری را پرداخت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شهرداری خرمشهر گفتند که در روزهای گذشته بعد از چند روز اعتراضات صنفی، معادل یک ماه از معوقات مزدی خود را دریافت کردند.

این کارگران درباره سرنوشت دیگر مطالبات خود می‌گویند: در حال حاضر به غیر از یک ماه معوقات مزدی پرداخت شده که مربوط به اسفند ماه سال گذشته است، عیدی ۹۸ و حقوق فروردین ماه سال جاری را طلبکارند.

آنها با اشاره به اینکه اتکای درآمدهای شهر بر عوارض ساخت و ساز است، در ادامه گفتند: اکنون شهر خرمشهر همانند اغلب شهرهای کشور به دلیل رکود در بازار مسکن با مشکل روبروست و توان پاسخ به طلبکاران مالی خود به ویژه کارگران شاغل در شهرداری را نیز ندارد.

کارگران شهرداری خرمشهر با بیان اینکه بخش زیادی از مشکلات مالی شهرداری به موقع پرداخت نشدن ارزش افزوده برمی‌گردد، در ادامه افزودند: اگر مالیات ارزش افزوده به موقع به شهرداری پرداخت شود؛ ما کارگران شهرداری خرمشهر معوقات مزدی نخواهیم داشت.

اعتراض پرداخت یک ماه حقوق کارگران شهرداری خرمشهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر