کد خبر: 915919 A

گزارش تازه مرکز آمار و اطلاعات راهبری وزارت کار نشان می‎دهد؛

در میان کارگران بخش کشاورزی، نشاکاران بیشترین و بیل‎زن‎ها کمترین مزد روزانه را می‎گیرند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی از وضعیت دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی، به کمترین و بیشترین میزان دستمزد روزانه کارگران ۷ شغل منتخب بخش کشاورزی اعم از میوه‌چین، دروگر غلات، نشاکار، وجین کارو تنک‌کار، نهرکش و مرزبند، بیل‌زن زمین زراعی و بیل‌زن باغ پرداخته است.

بر اساس این گزارش در پاییز سال گذشته بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان را کارگر نشاکار با ۱۰۱ هزار و ۹۷۶ تومان و کمترین متوسط مزد روزانه را کارگر بیل‌‌زن باغ با ۸۰ هزار و ۴۴۰ تومان دریافت کرده است، این درحالی است که در پاییز ۱۳۹۷ بیشترین دریافتی روزانه کارگر مرد را دروگر غلات با ۶۵ هزار و ۲۳۲ تومان و کمترین مزد روزانه را کارگر میوه‌چین با ۵۹ هزار و ۶۱۶ تومان داشته است.

 همچنین طی پاییز ۱۳۹۸ بیشترین مزد روزانه در میان زنان به کارگر میوه‌چین با ۶۵ هزار و ۲۳۲ تومان و کمترین دستمزد روزانه به  کارگر وجین‌کار و تنک‌کار با ۵۷ هزار و ۳۶ تومان اختصاص داشته است. درحالیکه کارگر زن میوه‌چین در پاییز ۱۳۹۷، ۴۷ هزار و ۶۱۷ تومان و کارگر زن وجین‌کار و تنک‌کار ۳۸ هزار و ۹۴۶ تومان دریافت می‌کرده است.

درصد تغییرات متوسط مزد روزانه مردان کارگر در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، نشان می‌دهد که متوسط مزد روزانه کارگران مرد بیل‌زن زمین زارعی بیشترین افزایش و متوسط مزد روزانه کارگران مرد بیل‌زن باغ کمترین افزایش را داشته است؛ با این حال بیشترین افزایش در متوسط مزد روزانه کارگران زن در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگران زن وجین‌کار و تنک‌کار بوده است.

کشاورزان مزد کشاورزان مزد روزانه نشاکاران میوه چین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر