کد خبر: 876745 A

علی خدایی:

به گفته علی خدایی، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان، میانگین هزینه‌های حداقلی خانوار متوسط در سراسر کشور است.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در ارتباط با سبد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که در جلسه امروز بر سر آن توافق شد، به خبرنگار ایلنا گفت: این عدد حداقل هزینه‌های زندگی براساس آمارهای حداقلی است. در واقع این عدد، میانگین هزینه‌های حداقلی خانوار ۳.۳ نفره در سراسر کشور است و قطعا در شهرهای بزرگ، حداقل هزینه‌های زندگی از این بالاتر خواهد بود.

وی افزود: باتوجه به رقم سبد معاش، تفاضل این سبد و سبد معاش سال گذشته که ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده بود، حداقل میزانی است که برای حفظ قدرت خرید کارگران لازم است.

با این حساب، می‌توان استنتاج کرد که برای حفظ قدرت خرید کارگران، به حداقل دستمزد حداقل باید یک میلیون و ۱۸۰ هزارتومان افزوده شود. خدایی با بیان اینکه در جلسه امروز سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، یک میلیون و ۵۲۸ هزار تومان تعیین شد و هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، به توافق بر سر این رقم رسیدند، اضافه کرد: این عدد نشان می‌دهد که پایه مزد امسال (۹۸) فقط به اندازه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار بوده است.

وی در پایان تاکید کرد: کمترین مطالبه گروه کارگری، حفظ قدرت خرید کارگران و پس از آن ارتقای این قدرت خرید است.

هفته آینده، عدد سبد معاش در جلسه شورای عالی کار مورد استناد قرار خواهد گرفت.

حداقل دستمزد دستمزد دولت شورای عالی کار هزینه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر