کد خبر: 872608 A

«آیا مزایای بازنشستگی در ایران سخاوتمندانه است؟» به عنوان گزارش شصت‌وسوم «موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا» منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، گزارش شصت‌وسوم «موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا» به پرسشی چالش‌برانگیز پرداخته است. زیرا یکی از مسائل جدی بازنشستگان، کاهش قدرت خرید ایشان و در ادامه، مطالبه افزایش مستمری بوده است. از سویی دیگر اما، کارشناسان و مدیران صندوق‌های بازنشستگی بر سخاوتمندانه بودن مقررات بازنشستگی تأکید دارند. در میان این دو دیدگاه، این گزارش بر «شاخص‌های ارزیابی سخاوتمندی» متمرکز شده و نشان داده است که نظام بازنشستگی در ایران از درجه بالایی از سخاوت برخوردار است. اما بلافاصله باید افزود که این مهم به معنای «کفایت مزایا» نیست.

این گزارش در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول 5 شاخص سخاوتمندی شامل نرخ جایگزینی خالص، نرخ بهره‌مندی، نرخ انتقال، سهم سالمندان از اقتصاد و نسبت دریافتی- سال‌های دریافتی معرفی شده است و بر مبنای آن سخاوتمندی مزایا در ایران با کشورهای اروپایی (به دلیل در دسترس بودن اطلاعات) مقایسه شده است. در بخش دوم تغییر میزان سخاوتمندی مزایا در ایران طی 5 دهه اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش سوم با توجه به تفاوت سخاوتمندی مزایا و کفایت مستمری‌های، میزان کفایت مستمری‌ها محاسبه شده است. 

تهیه‌کننده این گزارش سمانه گلاب از پژوهشگران موسسه صبا است و نسخه الکترونیکی آن در آدرس زیر آمده است: http://saba-psi.ir/3815

بازنشستگی

 

آیا مزایای بازنشستگی در ایران سخاوتمندانه است؟
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر