کد خبر: 871907 A

محمدرضا بادمچی در کنفدراسیون عالی کارگران ایران:

پتانسیل‌های فناورانه باید با میراث فرهنگی و صنایع دستی پیوند بخورد. هزاران شغل جدید می‌تواند از این طریق ایجاد شود. کشور ما غنای بالایی برای درآمدهای پایدار غیرنفتی دارد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا بادمچی در کنفدراسیون عالی کارگران ایران گفت: در بسیاری از کشورها مواد اولیه محدود است. اما کشور ما سرشار از مواد اولیه است. ما به نسبت مواد اولیه، تولیدات قابل توجه در حوزه صنایع بومی نداریم. کشورهایی مثل ویتنام با وجود مواد اولیه کم، بخش اعظم اقتصاد خود را با صنایع دستی مدیریت می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پتانسیل‌های فناورانه باید با میراث فرهنگی و صنایع دستی پیوند بخورد. هزاران شغل جدید می‌تواند از این طریق ایجاد شود. کشور ما غنای بالایی برای درآمدهای پایدار غیرنفتی دارد.

نماینده مردم تهران گفت: ما باید روی خلاقیت جوانان کار کنیم و مشاغل نوآورانه راه‌اندازی کنیم. پنج میلیون‌جمعیت بیکار، در قیاس با پتناسیل‌های موجود، رقمی نیست. باید درست مدیریت کنیم.  

وی افزود: در مجلس قوانین‌ مرتبط با مشاغل نوآورانه نوشته شده است. ما توانستیم چند صد شغل نوآورانه ایجاد کنیم. باید از این بعد، نوجوانان را به سمت آموزش‌های جدید روی ببریم.

بادامچی گفت: ما به جای یارانه و‌ درآمدهای محدود و ناپایدار باید آموزش‌های جدید به مردم بدهیم تا آن‌ها توانمند بشوند و به ثروت پایدار دست یابند.

محمدرضا بادامچی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر