کد خبر: 858603 A

«هفتخوان توسعه؛ در روایت ستاری‌فر از تأمین اجتماعی» بنا به شرط و شروط ستاری‌فر، پرسشی سهمگین را پیش کشیده و پنجه در پنجه معضلی در انداخته که بسیار گسترده، چند بعدی و ریشه‌دار است.

به گزارش ایلنا، این کتاب تاریخچه تأمین اجتماعی نیست. خاطرات محمد ستاری‌فر هم نیست. متنی مرسوم و متعارف درباره «چالش‌ها و موانع سازمان تأمین اجتماعی» هم نیست. این کتاب بنا به شرط و شروط ستاری‌فر، پرسشی سهمگین را پیش کشیده و پنجه در پنجه معضلی در انداخته که بسیار گسترده، چند بعدی و ریشه‌دار است.

کلیدواژه اصلی این کتاب «نظام تصمیم‌گیری و دستگاه دیوانسالاری کشور» است. مسأله محوری در این تلاش، «کاستی‌های آن نظام و نقصان‌های آن دستگاه» است. اما برای این منظور، دوره مدیرعاملی محمد ستاری‌فر در تأمین اجتماعی را به عنوان «شاهد و گواه» پیش کشیده است.

بنابراین، در انتظار مطالعه خاطرات به سبک رایج نباید بود، نباید به پیشواز متنی با ادبیات رایج اداری رفت و نباید بحثی در قد و قواره یک سازمان (هر چند بزرگ و فراگیر) را چشم داشت؛ چراکه نگارنده تلاش داشته تا با تمرکز بر فرایندها و یادآوری رخدادها، علل و نتایج را پیش کشیده و با پرهیز از ماندن در چارچوبهای اداری و اسارت در نام‌ها و نشان‌ها، «سمت‌و سو و جهت‌گیری اصلاح فرایندها» را پیش چشم‌ها برجسته کند.

کتاب «هفتخوان توسعه؛ در روایت ستاری‌فر از تأمین اجتماعی»
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر