کد خبر: 858077 A

فعال صنفی پرستاران:

یک فعال صنفی پرستاران تاکید می‌کند خواسته‌ی جامعه‌ی پرستاری فقط اجرای قانون است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اشرف رحمان پناه (فعال صنفی پرستاران) می‌گوید: این روزها مطابق وعده‌های قبل روز پرستاری، جنب و جوش‌هایی دیده می‌شود که اگرچه نتیجه آن در پرده از ابهام است اما امیدواریم این بار به وعده‌هایی که داده‌اند، عمل کنند.

وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌آید که قصد و نیت آن است که قاصدک را با عنوانی دیگر و با نگاه دیگری اجرا کنند چراکه نادیده گرفتن حق قانونی و مزد قانونی اضافه‌کار همکاران طبق اشل‌های حقوقی افراد و تسخیر منابع مالی اضافه‌کاری و ادغام با حق‌السهم کارانه همکاران که به ناحق توسط معاون وقت پرستاری و درمان وزارت بهداشت و درمان سالهای 93و94 در قالب قاصدک صورت گرفت، باعث نابودی حقوق حقه همکاران شد.

این فعال صنفی پرستاران تاکید می‌کند: امروز هم ظاهرا همین فرآیند را می‌خواهند به شکلی دیگر و به نامی دیگر عملیاتی کنند تا جامعه پرستاری را سرگرم اجرا کنند و پرستاران بالاخره فراموش کنند که قانونی دارند و حق و حقوقی و تعرفه‌ای؛ این درحالیست که خواسته‌ی جامعه‌ی پرستاری فقط اجرای قانون است و لاغیر.

رحمان‌پناه در ادامه خطاب به مقامات وزارت بهداشت می‌گوید: سر جامعه‌ی پرستاری را با شیره‌های قاصدک و شاپرک و عملکرد و کیس متد و ...... گرم نکنید. ما خواستار اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بعد از سیزده سال هستیم؛ هر طرح دیگری که بخواهد جامعه را معطل کند و نتیجه‌ای نداشته باشد، مطلوب ما نیست؛ لطفا فقط و فقط قانون را اجرا کنید!

روز پرستار طرح قاصدک قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر