کد خبر: 853480 A

تحلیل داده‌های سبد حمایت معیشتی؛

مقایسه سرانه بنزین استان‌ها و سهم آنان از پرداخت کمک معیشت خانوار نشان می‌دهد که بین میزان مصرف بنزین و دریافت سبد معیشتی رابطه معکوس وجود دارد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعات معاونت رفاه اجتماعی، طبق نمودار بالا، با حذف برخی استثنائات (استان گیلان) استان‌هایی که بیشترین سهم از میزان مصرف بنزین را دارند، در نیمه پایینی دریافت بسته حمایت معیشتی قرار گرفته‌اند و استان‌هایی که در نیمه پایین مصرف بنزین قرار دارند، سهم بیشتری از دریافت‌ها را کسب کرده‌اند.

استان‌های تهران و البرز که بیشترین مصرف بنزین را دارا هستند کمترین سبد حمایت معیشتی و برعکس استان‌های کم‌برخورداری که کمترین میزان مصرف بنزین را داشته‌اند بیشترین سبد حمایت معیشتی را دریافت کرده‌اند.

 

بنزین یارانه افزایش قیمت بنزین گرانی بنزین یارانه بنزین حمایت‌های معیشتی حمایت معیشتی سبد معیشتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر