کد خبر: 850857 A

امروز عصر جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز بعدازظهر راس ساعت ۱۵ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.

این جلسه، دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی کار است و از قرار معلوم، موضوع اصلی آن اصلاح آیین‌نامه تبصره دو ماده ۱۴۹ قانون کار (موضوع مسکن کارگران) است و در کنار آن، قرار است در رابطه با عملکرد انجمن‌های صنفی و موارد دیگر نیز در این جلسه، بحث و بررسی صورت بگیرد.

ماده ۱۴۹ قانون کار به تامین مسکن برای کارگران مربوط است و آیین‌نامه مربوطه سالهاست که تدوین و تهیه نشده است.

ماده ۱۴۹: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.

‌تبصره ۱ - دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌ لازم را بنماید.

‌تبصره ۲ - نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

شورای عالی کار کشور مسکن کارگران آیین‌نامه تبصره 2 ماده 149 قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر