کد خبر: 850354 A

کتاب بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی از سوی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا به صورت الکترونیک منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، در کتاب «بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی»، کارول استس  و همکارانش برخی از دانشمندان پیشگام در بیمه‌های اجتماعی را گردهم آورده‌اند تا نقش این برنامه‌ها در کشور آمریکا را روایت کنند. آن‌ها به ما می‌گویند برنامه‌های تأمین اجتماعی و مدیکر چگونه در ایالات‌متحده پدید آمدند. همچنین درمورد شیوه‌های حمایت این برنامه‌ها از امنیت سلامتی و اقتصادیِ تمام آمریکایی‌ها بحث می‌کنند و به‌ویژه تأکید دارند که چگونه گروه‌های به حاشیه رانده‌شده در جامعه، از خط‌مشی جاری و تغییرات پیشنهادی تأثیر می‌پذیرند. آن‌ها درمورد سیاست‌های اصلاح بیمه‌های اجتماعی بحث می‌کنند و راهبردهای متنوعی را برای ایجاد تغییرات معقول پیشنهاد می‌دهند؛ تغییراتی که دوام برنامه‌های بیمة اجتماعی را تضمین می‌کند.

نویسندگان این کتاب، کارول ال. استس ، لیا روین ، برایان آر. گراسمن ، بروک ای. هالیستر  و اریک سالوی، در انتها از «از جسارت آرزوکردن تا جسارت عمل‌کردن» گفته‌اند و به نقل از فرانکلین دی. روزولت، نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری در سال 1932 آورده‌اند: «حضار محترم، بیایید همگی پیشگامانِ خویش برای یک نظمِ جدیدِ رقابت و جسارت را بیافرینیم. این چیزی بیش از یک کارزار سیاسی است؛ این فراخوان جنگ است. یاری برسانید، نه فقط برای بُردن رأی‌ها، بلکه برای پیروزی در جهاد به منظور بازگرداندن آمریکا به مردمش» و برای امروز این کشور هم تاکید کرده‌اند که افزون بر این، ضروری است رئیس‌جمهور، مجلس و مردم آمریکا بی‌هراس و با شجاعت، از جسارت آرزوکردن به سمت جسارت عمل‌کردن حرکت کنند. روشن است شرایط سیاسی و اقتصادی‌ای که مباحث مربوط به بیمة اجتماعی و عدالت اجتماعی را احاطه کرده‌اند، آشکارا دگرگون شده‌اند. این شرایط این نکتة مسلم را آشکار می‌کنند که بیمة اجتماعی به‌مثابه شالودة امنیت اقتصادی و سلامتی ما، اکنون بیش از پیش اهمیت دارد.

مترجمان این کتاب سیدوحید میره‌بیگی و بهادر سهرابی هستند و نسخه الکترونیکی آن از طریق سایت مؤسسه قابل دسترسی است: http://www.saba-psi.i

کتاب بیمه اجتماعی و عدالت اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر