کد خبر: 847994 A

کتاب «سالمندی خوب؛ مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیرشدن» از سوی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا به صورت الکترونیک منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، چالش‌ها و الزامات سیاست‌گذاری اجتماعی در حیطه جمعیت سالمندان سبب ظهور مفاهیم و راهبرد‌های جدیدی برای داشتن دوران سالمندی خوب شده؛ به‌نحوی‌که با طیف گسترده‌ای از مفاهیم جایگزین، تعاریف و شاخص‌سازی‌ها در ادبیات سالمندی خوب همراه بوده است؛ ازاین‌رو هدف کتاب «سالمندی خوب» بررسی مفاهیم متداول در حیطه مطالعات و سیاستگذاری در حوزه سالمندی خوب و ارائه تعریف جامعی برای آن است. تمرکز اصلی این مطالعه نیز بر روی مفاهیم «سالمندی موفق» و «سالمندی فعال» است، که دو مفهوم مطرح‌شده اصلی است و ابعادی هم‌پوشان در حوزه تحقیقاتی و سیاست‌گذاری دارد.

روش مطالعه کتاب «مرور منسجم» مقالات چاپ شده حوزه سالمندی خوب است، این مقالات با کلیدواژه‌ای سالمندی فعال و سالمندی موفق و با جست‌وجوی منظم در پایگاه‌های اطلاعاتی به دست آمده که پس از غربالگری درنهایت تعداد 106 مطالعه وارد این پژوهش شده است. داده‌های مقالات نیز کدگذاری، طبقه‌بندی و در قالب یک ماتریس ارائه شده و درنهایت بر اساس سنتز داده‌ها، چارچوب مفهومی سالمندی خوب بیان شده است. در این میان، یافته‌های مطالعه بیانگر این است که چارچوب مفهومی چندبعدی سالمندی خوب شامل چهار بُعد سلامت جسمانی و روان‌شناختی، امنیت مالی و اقتصادی، به‌زیستن اجتماعی و داشتن معنویت و تعالی است. در این میان، برای سنجش هریک از ابعاد ابزارهای متعددی وجود دارد؛ ازاین‌رو سالمندی خوب در سطح فردی و ملی سنجش می‌شود. درنهایت نیز در حیطه سیاست‌گذاری اجتماعی، بر اساس چارچوب مفهومی مذکور در سه سطح فرد، خانواده و جامعه راهکارهایی برای سالمندی خوب ارائه می‌گردد.

این کتاب به همت نسیبه زنجری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تالیف شده است و نسخه pdf آن در سایت موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا بارگزاری شده است.

کتاب «سالمندی خوب؛ مروری بر مفاهیم و ابعاد خوب پیرشدن»
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر