کد خبر: 847706 A

اعضای شوراهای اسلامی کار مناطق مختلف تهران:

اعضای شوراهای اسلامی کار محورهای مختلف در تهران با صدور بیانیه‌ای نسبت به گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای هیات مدیره‌های شوراهای اسلامی کار محورهای شمال غرب و جنوب غرب تهران و همچنین محورهای شهریار و شهر قدس با صدور بیانیه‌ای به سیاست‌های در دستور کار مجلس اعتراض کردند.

در این بیانیه، اعتراض اصلی متوجه ایجاد و گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که این روزها در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است؛ در عین حال نسبت به تعلل تامین اجتماعی در قبال بازنشستگی سخت و زیان‌آور کارگران، فقدان امنیت شغلی و همچنین واگذاری بانک رفاه و شستا به بخش خصوصی اعتراض شده است.

این بیانیه که حدود صد امضای حقیقی دارد، خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده است.

 

گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شوراهای اسلامی کار تهران واگذاری بانک رفاه و شستا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر