کد خبر: 847282 A

ادیانی:

مشاور سازمان بیمه سلامت، گفت: یکی از اقدامات مهم این سازمان درسال98 پوشش محروم ترین افراد جامعه است که ازابتدای سال تاکنون برای حدود 600 هزار افراد تحت پوشش کمیته امداد کشور، دفتر چه بیمه صادرشده که اقدامی مهم در راستای خدمات رسانی بهینه محسوب می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان بیمه سلامت، مرتضی ادیانی با اشاره به اینکه سازمان بیمه سلامت در طی سال‌های گذشته اقدامات مهمی انجام داده است گفت: به عنوان نمونه درسال 76، حدود 21 میلیون کارت روستایی در بین روستاییان کشور توزیع شد، درسال 93 نیز بیش از 10 میلیون نفر از افراد تحت پوشش بیمه همگانی سلامت قرار گرفتند.

مشاور سازمان بیمه سلامت افزود: پیش از این نیز، عدم شفافیت داده‌ها، عدم کنترل در منابع و مصارف، انفعالی بودن قراردادهای منعقد با مراکز تشخیصی درمانی، نبود چارچوب مشخص برای تخصیص منابع و همچنین عدم ارایه مدلی برای تصمیم گیری و سیاست گذاری درسطح کلان جزء مشکلات این سازمان بود.

 وی تاکید کرد: در طی این دوسال در سازمان اجرای برنامه‌های راهبردی مورد توجه قرارگرفته و در این راستا گام‌های بسیار خوبی مانند استقرار نظام‌های الکترونیک در موضوعاتی نظیر استحقاق سنجی، رسیدگی الکترونیکی اسناد و پروژه نسخه‌نویسی الکترونیکی برداشته شده است.

ادیانی اظهار داشت: برای بیش از 55  میلیون نفر در کشور از زمانی که پروژه استحقاق سنجی شروع شد، تاکنون  استحقاق سنجی صورت گرفته است، برای 7/36 میلیون نفر اچ آی دی صادر شده و از طرفی رفع همپوشانی بیمه‌ای و پوشش اجباری بیمه نیز دیگر اقدامات مهم بیمه سلامت است.

وی گفت: یکی از اقدامات مهم این سازمان در سال98 پوشش محرومترین افراد جامعه است که از ابتدای سال تاکنون برای حدود 600 هزار افراد تحت پوشش کمیته امداد کشور، دفتر چه بیمه صادرشده که اقدامی مهم در راستای خدمات رسانی بهینه محسوب می‌شود.

مشاور سازمان بیمه سلامت افزود: یکی دیگر از گام‌های این سازمان سفرهای استانی مدیرعامل به منظور تعامل هرچه بیشتر، اصحاب سلامت است، از طرفی بررسی مشکلات و در جریان قرار گرفتن مسائل فیمابین هست که کمک بسیاری به اتخاذ تصمیمات می‌کند، درهمین راستا در سال گذشته تفاهم‌نامه‌هایی با انجمن‌های علمی و سازمان نظام پزشکی منعقد شده که درحال پیگیری است.

وی گفت: حدود 8 درصد هزینه‌ها به پزشکان تعلق می‌گیرد،  درحالی که سایر هزینه‌های تشخیصی درمانی توسط همین گروه ایجاد می‌شود، لذا درخواست ما از ارایه‌دهندگان خدمات این است که به نحوی بر سایر هزینه‌ها به صورت منطقی و با تدبیر اعمال نظر نمایند.

سازمان بیمه سلامت ارزیابی وسع و استحقاق سنجی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر