کد خبر: 840845 A

در آبان سال جاری؛

در آبان سال جاری از طریق تعاونی دو هزار و ۵۹۵ شغل ایجاد شد.

 به گزارش ایلنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ویژگی‌‌های تعاونی‌‌های تشکیل و ثبت شده در آبان سال۱۳۹۸ در کل کشور را اعلام کرد.

 بر اساس گزارش‌های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون ماه سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۶۶ شرکت تعاونی و یک اتحادیه در این ماه تشکیل و ثبت شده‌اند که وضعیت فعالیت آنان در حال بهره‌برداری و یا در دست اجراست.

تعداد کل اعضای تعاونی‌های مذکور ۵۰۵۶ نفر و تعداد شاغل ۲۵۹۵ نفر و سرمایه اولیه حدود ۳۲ میلیارد ریال است. متوسط تعداد اعضا و شاغل مربوط به این تعاونی‌ها به ترتیب ۳۰ و ۱۶ نفر است.

بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی‌ها حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان‌های فارس و لرستان هر کدام با ۱۷ تعاونی و تهران و خراسان رضوی هر کدام با ۱۴ تعاونی تعلق دارد.

بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در فعالیت‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب با ۵۳ و ۴۳ واحد هستند.

تعاونی‌های دارای فعالیت هتل رستوران و ساختمان به ترتیب با ۱۵۳۸ و ۹۲۲ نفر دارای بیشترین اعضا هستند.

همچنین بیشترین شاغل مربوط به تعاونی‌های دارای فعالیت صنعت و کشاورزی به ترتیب با ۷۹۱ و ۶۰۶ نفر است.

تعاون تعاونی ایجاد شغل بخش تعاون مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر