کد خبر: 840627 A

بیمارستان تامین اجتماعی رازی قزوین برای دهمین بار در ارزیابی صورت گرفته توانست در بین دفاتر پرستاری بیمارستان‌های تامین اجتماعی سراسر کشور رتبه عالی را کسب نماید.

به گزارش ایلنا، «فیض‌اله ذوالقدر» مدیر دفتر پرستاری بیمارستان رازی هدف از انجام ارزیابی‌ها را ارتقای کیفیت کار پرستاران، ایجاد رقابت سازنده، اصلاح فرایندهای کاری با رویکرد بروز خلاقیت‌ها و اجرای استانداردهای درمانی برشمرد.

وی با اشاره به اینکه این ارزیابی 12 سال است در حال انجام است، اظهار داشت: در سال گذشته اصلاح فرایندهای کاری با رویکرد بهینه‌سازی خدمات، کاهش بار مالی فرایندها، تکمیل پروژه اورژانس و توجه به اصلاح فرایندهای کاری، تمرکز ویژه بر رضایتمندی بیماران از طریق اجرای منشور حقوق بیمار، جذب 50 نیرو در حوزه پرستاری، اجرای برنامه‌های متنوع آموزش به بیمار، ایجاد برنامه‌های متنوع رفاهی و ورزشی در جهت افزایش انگیزه کاری، ایجاد تعامل بین حرفه‌ای و اجرای برنامه‌های آموزشی کارگاهی با هدف ارتقای سطح سواد پرستاران ازجمله اقداماتی بود که باعث شد دفتر پرستاری بیمارستان رازی این رتبه با ارزش را کسب نماید.

وی افزود: کسب رتبه و موفقیت بسیار آسانتر از حفظ آن است و انسجام، وحدت و همدلی همکاران باعث شد تا دفتر پرستاری این بیمارستان همچنان در صدر تمام بیمارستان‌های تامین اجتماعی این مقام با ارزش را حفظ نماید.

بیمارستان تامین اجتماعی قزوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر