کد خبر: 839285 A

اطلاعیه شماره (4) ستاد شناسایی مشمولین بسته حمایت معیشتی؛

از کل جمعیت کشور به 24 میلیون نفر بسته حمایت معیشتی پرداخت نشد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شماره (4 ) ستاد شناسایی مشمولین بسته حمایت معیشتی دولت مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمده است: از کل جمعیت کشور به  24 میلیون نفر بسته حمایت معیشتی پرداخت نشد.

وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی امکان ثبت درخواست سرپرستان خانوار این 24 میلیون نفر را بر اساس شاخص‌های زیر فراهم کرده است. افرادی که دارای این شاخص‌ها باشند، نمی‌توانند از بسته حمایت معیشتی برخوردار شوند.

1- شاخص اصلی بررسی درخواست: معیار عدم برخورداری از بسته حمایت معیشتی جدول زیر است:

جدول

2- علاوه بر شاخص اصلی فوق شاخص‌های زیر نیز مدنظر قرار می‌گیرند:

الف- خانوارهایی که اعضای آن دارای "واحد مسکونی"، "شغل" و "خودرو" به طور "همزمان" هستند  یا خانوارهایی که دارای "دو واحد ملکی" هستند.

ب- خانوارهایی که ارزش ملک آنها در تهران و کلان‌شهرها (12) میلیارد ریال و در سایر شهرستان‌ها (9) میلیارد ریال باشد.

ج- خانوارهایی که دارای خودروی سواری با ارزش بیش از (300) میلیون تومان یا خودروی عمومی با ارزش بیش از (400) میلیون تومان باشند.

د- کارفرمایانی که بیش از (3) بیمه‌‌پرداز داشته باشند.

ه- خانوارهایی که بیش از (3) سفر خارجی غیر زیارتی داشته‌اند.

و- گیرندگان تسهیلات بانکی به مبلغ جمعاً بیش از (3) میلیارد ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند.

چه کسانی مشمول طرح حمایت معیشتی نمی‌شوند؟ بسته حمایت معیشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر