کد خبر: 838316 A

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تصمیم هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر معافیت ۵۰ درصدی حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیا افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رافه اجتماعی اظهار داشت: یکی از والدین معلولان شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه فرزند معلول آنها در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، از این معافیت مالیاتی برخوردارند. 

وی افزود: بر اساس این آیین‌نامه، سازمان بهزیستی کشور موظف است، پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، بنا به درخواست یکی از اولی،  یک گواهی مشتمل بر تأیید شدت معلولیت، مشخصات کارفرما و محل اشتغال و تأیید مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر فرد دارای معلولیت صادر کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همه اقدامات مربوط به فرآیند تقاضا، صدور گواهی و ارسال آن به اداره امور مالیاتی از طریق سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذی ربط انجام می شود.

 

افراد دارای معلولیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر