کد خبر: 837576 A

پرستاران مطرح کردند؛

پرستاران از ثبت عملیاتی که توسط آنها انجام می‌شود به نام پزشکان انتقاد دارند؛ می‌گویند چرا باید به نام ما و به کام پزشکان باشد.

برخی از پرستاران در تماس با خبرنگار ایلنا، از رویه‌ای انتقاد کردند که آن را «به نام پرستاران و به کام پزشکان» نامیدند.

این پرستاران می‌گویند: در برخی از مراکز اورژانس کشور، پزشکان مرد انجام سوند مثانه بیماران خانم را که پرستار خانم انجام داده، به نام خود ثبت می‌کنند تا از حق‌العمل آن برخوردار شوند؛ این در حالیست که اساساً انجام سوند مثانه‌ی خانم‌ها فقط توسط پرستاران خانم انجام می‌شود.

به گفته‌ی این پرستاران، بسیاری از عملیاتی که به اسم پزشکان ثبت می‌شود، در واقع عملکرد پرستاران است و باید پول آن نیز به جیب پرستاران رود.

این پرستاران می‌گویند باید یکبار برای همیشه به پزشک‌سالاری در وزارت بهداشت خاتمه داده شود؛ باید هر کس نانِ کاری را بخورد که خودش انجام می‌دهد نه نانِ عملکرد و زحمتِ دیگران را.

 

مطالبات پرستاران پزشک‌سالاری در وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر