کد خبر: 837216 A

مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان شرایط پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری را به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی شرح داد.

به گزارش ایلنا، «علی محمدی» مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان، گفت: در مواردی که بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماری‌های حرفه‌ای، به طور موقت، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود، سازمان تامین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی بخشی از حقوق و دستمزد او را در این مدت جبران می کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان داشتن مدارک لازم برای استراحت‌های پزشکی را ضروری خواند و افزود: بیمه‌شدگان برای اطمینان از تایید استراحتهای پزشکی باید مدارک درمانی موضوع گواهی استراحت پزشکی پزشک معالج در تاریخ اعلام بیماری را همراه داشته باشند.

وی یاد آور شد: در تمام گواهی‌ها باید نوع بیماری، مدت بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به تفکیک و با صراحت مشخص شده باشد و دارای تاریخ صدور باشند و استراحت صادره از تاریخ صدور گواهی معتبر بوده و قابل بررسی است.

وی تصریح کرد: گواهی استراحت پزشکی بر اساس میزان استراحت تجویزی جهت تائید ارجاع می‌شود و استراحت‌های پزشکی سه تا 60 روز با پزشک معتمد است و استراحتهای بیش از 60 روز توسط شورای پزشکی و کمیسیون پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد که در حال حاظر در استان زنجان در شهرستانهای زنجان، ابهر و خدابنده شورای تخصصی پزشکی مستقر است.

استراحت پزشکی تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر