کد خبر: 836917 A

سازمان برنامه و بودجه میزان حمایت خانوارها در طرح جدید دولت ویژه هجده میلیون خانوار را به صورت گرافیکی تشریح کرد.

حمایت

سازمان برنامه و بودجه جزئیات بسته حمایت معیشتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر