کد خبر: 829836 A

شماره 52 و 53 ماهنامه تحلیلی قلمرو رفاه در قالب یک مجلد 128 صفحه‌ای منتشر شد و در سایت این نشریه، قابل دسترسی و مطالعه است.

به گزارش ایلنا، پرونده‌های اصلی این شماره از «قلمرو رفاه» در مورد سیاستگذاری در دو بخش مسکن و آموزش با محوریت نابرابری فضایی و الزامات اقتصادی کنکور است. در میان مسائل امروز جهان، آتش‌سوزی جنگل‌های آمازون جمله موضوعاتی است که در پرونده جداگانه‌ای به آن می‌پردازیم. بخش «جهان» این شماره نیز در مورد ریشه‌های ایدئولوژیک و اقتصاد سیاسی دولت‌های دست‌راستی در برزیل و آمریکاست. در پرونده «رشدزدایی»  نیز به تازه‌ترین نظریات در این مورد پرداخته و به این سوال محوری پاسخ داده‌ایم که آیا رشد اقتصادی در هر شرایطی به بهبود زندگی انسان می‌انجامد؟

در این شماره همچنین در معرفی چهره‌های مطرح در حوزه سیاستگذاری اجتماعی به بررسی آثار امانوئل والرشتاین که به‌تازگی از دنیا رفت، پرداخته ایم. او از واضعان نظریه نظام جهانی و در مباحث توسعه و تحلیل تاریخی و علل عقب‌ماندگی کشورهای جهان‌سوم دارای آثاری ماندگار است.

 

ماهنامه قلمرو رفاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر