کد خبر: 827661 A

اخیراً معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور فراخوانی به انجمن‌های معلولان کشور داده و دستور کار این نشست «تشکیل شبکه ملی ناشنوایان» عنوان شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز مروتی (مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت) گفت: دستور کار تشکیل شبکه ملی ناشنوایان بسیار عجیب است، چراکه «شبکه ملی ناشنوایان ایران» با بیش از ۷۰ کانون و انجمن و موسسه، دو سال پیش در وزارت کشور ثبت شده و دارای مجوز قانونی است اما سازمان بهزیستی آن را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌کوشد با ترغیب انجمن‌های ناشنوایان، به تاسیس تشکلی مشابه دست بزند.

گفتنی است که برای شبکه‌های ملی نقش‌هایی در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه نماینده شبکه‌های ملی معلولان در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای و کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای عضویت دارند.

حبیب مهدوی (دبیرکل شبکه ملی سازمان‌های مردم نهاد ناشنوایان ایران) پیش از این به ایلنا گفته بود: «شبکه ملی ناشنوایان بیشتر از یک سال است که پروانه فعالیت خود را از وزارت کشور دریافت کرده اما سازمان بهزیستی اجازه نمی‌دهد که آنها نماینده خود را برای کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون معلولان معرفی کنند. ضمن اینکه انجمن‌های دیگر را تحریک کرده که آنها شبکه ملی تشکیل دهند. چرا بهزیستی قبل از تصویب قانون به فکر تشکیل شبکه ملی نبوده است و حالا که یک سال است شبکه ملی سازمان‌های مردم‌نهاد ناشنوایان ایران تشکیل شده و طبق ماده ۳۱ می‌تواند عضو ناظر در کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون بفرستد، از پذیرش نمایندگان معلولان سر باز می‌زند؟

شبکه ملی سازمانهای مردم نهاد ناشنوایان ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر