کد خبر: 826880 A

انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران با اطلاعیه‌ای درباره «موضوع حقوق مبنا برای ماه‌های ۳۰ روزه‌ سال» صادر کرد.

به گزارش ایلنا متن اطلاعیه شماره ۵۵ این انجمن به شرح زیر است: 

به اطلاع کلیه دریانوردان و اعضای محترم انجمن می‌رساند؛ پیرو مراجعات و درخواست‌های متعدد دریانوردان از انجمن درخصوص پیگیری موضوع «حقوق مبنا برای ماه‌های ۳۰ روزه» بدین منظور موضوع از طریق کارشناسان و مراجع ذیصلاح پیگیری گردید که به شرح زیر به اطلاع می‌رسد:

در ابتدا و بنا به قوانین استخدامی و طبق تبصره فصل دوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران  مصوب  ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر کارفرما موظف به ارائه کپی قرارداد به کارگر می‌باشد و کارگر باید از مفاد قرارداد از جمله مبلغ حقوق و دستمزد خود آگاهی کامل داشته باشد، مسلما عدم ارائه قرارداد به کارگر و نماینده کارگر منجر به سوءتفاهمات و عدم شفافیت در رابطه کار بین کارگر و کارفرما خواهد شد. 

در هر صورت بر اساس متن، شرایط و مبالغ مندرج در قرارداد، قوانین زیر جاری است.

چنانچه در قرارداد منعقده، مآخذ محاسبه مزد به صورت ماهانه تعیین شده باشد و روزهای ماه به صورت مشخص در قرارداد تعیین نشده باشد که آیا منظور ۳۰ روزه یا ۳۱ روزه است، لذا مطابق ماده (۴۴۳) آیین دادرسی مدنی ملاک تعیین روزهای ماه ۳۰ روز می‌باشد.

بنابراین اگر مزد در قرارداد به صورت شرایط فوق تعیین شده باشد می‌توان در ماه‌های ۳۱ روزه مبلغی را اضافه نمود اما نمی‌توان در ماه‌های ۳۰ روزه مبلغ مزد را کسر نمود. 

لیکن چنانچه در قرارداد منعقده مآخذ محاسبه مزد به صورت روزانه تعیین شده باشد بدیهی است برای ماه‌های ۳۱ روزه به اندازه ۳۱ روز مزد و ماه‌های ۳۰ روزه به اندازه ۳۰ روز مزد و ماه ۲۹ روزه به اندازه ۲۹ روز مزد پرداخت می‌گردد. 

انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران محاسبه حقوق مبنا برای ماه‌های 30 روزه سال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر