کد خبر: 822614 A

انجمن صنفی کارگران پیمانکاری معدن چادرملو در استان یزد از عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل انتقاد دارند.

اعضای انجمن صنفی کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو در استان یزد، در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد معدنی انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: کارگران از عدم اجرای این طرح که می‌تواند موجب افزایش حقوق و دریافتی کارگران پیمانکاری شود، بسیار ناراحتند. در روزهای گذشته این کارگران با جمع شدن در مسجد به صحبت‌های انجمن صنفی و پیگیری‌ها گوش دادند اما در هرحال، خواستار اجرای سریع و بی‌وقفه‌ی این طرح هستند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل براساس قانون کار، حق قانونی کارگران است که می‌تواند دریافتی کارگران را براساسِ سابقه، تخصص و مهارت آنها افزایش دهد.

اداره کار اردکان نیز حکم داده است که طرح طبقه‌بندی مشاغل بایستی برای پیمانکاری‌های چادرملو اجرایی شود؛ حکمی که مهر اداره کار را دارد. این اداره اجرای این طرح را از تابستان گذشته الزامی می‌داند و مقرر کرده که مابه‌التفاوت این چند ماه نیز باید به کارگران پرداخت شود.

کارگران پیمانکاری چادرملو خواستار اجرای تکلیف اداره کار اردکان و پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته هستند.

کارگران پیمانکاری معدن چادرملو اجرای طرح طبقه‌بندی برای کارگران پیمانکاری چادرملو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر