کد خبر: 821102 A

مجمع جهانی اقتصاد شاخص‌های رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی در ایران را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، مجمع جهانی اقتصاد در گزارش سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که ایران با ۸۲.۴ میلیون نفر جمعیت، ۵۴۹۱.۴ دلار درآمد سرانه داشته است. همچنین متوسط رشد اقتصادی ایران در طول ۱۰ سال اخیر ۱.۳ درصد اندازه گیری شده است.

این نهاد نرخ بیکاری در ایران را ۱۲ درصد و ضریب جینی ایران را ۰.۴ اندازه گیری کرده است.

ایران در زمینه سرمایه اجتماعی با کسب امتیاز ۵۲.۸ رتبه ۵۶ را از میان ۱۴۱ کشور کسب کرده است. همچنین در زمینه موازنه و نظارت بودجه‌ای ۲۴.۷ را کسب کرده است. به این ترتیب نظام  ایران در میان ۱۴۱ کشور رتبه  138 را کسب کرده است.

 

مجمع جهانی اقتصاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر