کد خبر: 819569 A

گزارش وزارت کار نشان می‌دهد؛

نرخ بیکاری در روستا‌های کشور ۷.۹ درصد است و ساکنان روستا‌های سمنان با نرخ بیکاری ۳.۵ درصدی کمترین بیکاری را در میان روستاییان کشور دارند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس گزارشی که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده نرخ مشارکت اقتصادی در روستا‌ها بالاتر از میانگین مشارکت اقتصادی و برابر با ۴۲.۶ درصد است.

این گزارش نشان می‌دهد که بیکاری در روستا‌ها در مقایسه با مناطق شهری و همچنین میانگین بیکاری کمتر و برابر با ۷.۹ درصد است.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی به استان‌های اردبیل ( ۵۴.۳ درصد)، کرمانشاه ( ۵۱.۸ درصد) و خراسان شمالی ( ۴۹.۲ درصد ) اختصاص دارد. کمترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز به استان‌های سیستان و بلوچستان (۳۲.۵ درصد )، هرمزگان ( ۳۴.۱ درصد) و البرز ( ۳۵.۱ درصد) تعلق دارد.

بیشترین نرخ بیکاری به استان‌های چهارمحال و بختیاری(۱۸.۲درصد)، سیستان و بلوچستان (۱۵.۴ درصد) و کردستان و یزد (۱۱.۲درصد) اختصاص دارد. کمترین نرخ بیکاری نیز به استان‌های سمنان (۳.۵ درصد )، زنجان ( ۴.۵ درصد) و مرکزی و آذربایجان شرقی ( ۴.۸درصد) تعلق دارد.

نرخ اشتغال در مناطق روستایی کشور رقم ۹۲.۱درصد را نشان می‌دهد و توزیع استانی این نرخ نشان می‌دهد که استان های سمنان ( ۹۶.۵ درصد )، زنجان ( ۹۵.۵ درصد) و مرکزی و آذربایجان شرقی ( ۹۵.۲ درصد) بیشترین نرخ اشتغال را داشته و استان‌های چهارمحال و بختیاری (۸۱.۱درصد)، سیستان و بلوچستان ( ۸۴.۶ درصد) کردستان و یزد ( ۸۸.۸ درصد) کمترین نرخ اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند.

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور رقم ۴۹.۱درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه استانی، بیشترین سهم مربوط به استانهای کرمانشاه ( ۷۲.۳درصد )، اردبیل ( ۶۹.۸درصد) و زنجان ( ۶۸ درصد) بوده و استان‌های تهران ( ۱۲.۲ درصد )، البرز ۲۳.۱ درصد) و بوشهر ( ۲۴.۱ درصد) کمترین سهم را داراست.

اشتغال بیکاری روستا روستاها نرخ بیکاری مشاغل روستایی اشتغال روستاییان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر