کد خبر: 819187 A

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

بازنشستگان کشوری خواستار ارتقای خدمات درمانی بیمه تکمیلی هستند و می‌گویند خدماتی که به ما ارائه می‌شود، ناکافی‌ست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مشکل ناکارآمدی قراردادهای بیمه تکمیلی برعهده چه کسی‌ست؛ صندوق‌ها یا بیمه‌گذاران تکمیلی؟

بازنشستگان کشوری می‌گویند: وقتی به مدیران بیمه‌گذار تکمیلی مراجعه می‌کنیم، می‌گویند قراردادها را صندوق بازنشستگی کشوری تنظیم و منعقد می‌کند؛ باید از صندوق بخواهید که کاستی‌ها را برطرف کند.

این بازنشستگان با بیان اینکه سالها حق بیمه پرداختیم که در زمان پیری آسایش داشته باشیم با این حال هنوز هم برای هر کدام از افراد تحت تکفل، ماهانه حدود 200 هزار تومان پول بابت بیمه تکمیلی می‌پردازیم، یک سوال اساسی را مطرح می‌کنند: «چرا بیمه تکمیلی؟!»

به گفته‌ی این بازنشستگان، خدماتی که بیمه‌گذار تکمیلی به بازنشستگان ارائه می‌دهد، نواقص بسیاری دارد: هم ناکافی‌ست و همه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی را دربرنمی‌گیرد و هم گاهاً پرداخت صورت‌حساب‌ها با تاخیر صورت می‌گیرد؛ علاوه بر این سطح پوشش خدمات پایین است و فرانشیز پرداختی بازنشسته بالاست.

این بازنشستگان که بارها از صندوق مورد نظر خواستار بهبود خدمات بیمه تکمیلی شده‌اند، با تاکید مجدد بر اینکه اصولاً نباید بیمه تکمیلی محلی از اعراب داشته باشد؛ خواستار بهبود سطح درمان خود شدند.

خدمات درمانی بازنشستگان بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر