کد خبر: 817796 A

یک فعال صنفی معلولان خبر داد؛

وزارت بهداشت با تخصیص تنها ۱.۷۴ درصد و وزارت آموزش و پرورش با تخصیص ۲ درصد فرصت استخدامی به معلولان تخلف کرد‌ه‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز مروتی (مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت) از عدم رعایت سهمیه ۳ درصدی معلولان در آموزن استخدامی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و وزارت بهداشت خبر داد.

به گفته او؛ درحالیکه تمامی مراکز دولتی مطابق قانون حمایت از حقوق معلولان موظف هستند ۳ درصد از سهم استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهند، وزارت آموزش و پرورش تنها ۲ درصد از سهمیه را رعایت کرده است. در این وزارتخانه از بین ۱۸۰۹۳ فرصت استخدامی تنها ۳۶۲ سهمیه برای افراد دارای معلولیت اختصاص داده شده است. این درحالی است که وزارت آموزش و پرورش موظف بود ۵۴۳ فرصت استخدامی برای معلولان ایجاد کند.

طبق اظهارات مروتی؛ وزارت آموزش و پرورش ۱۸۱ فرصت استخدامی را از افراد دارای معلولیت سلب کرده است. همچنین سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور هیچ فرصت استخدامی در آزمون هفتم برای افراد معلول ندارد.

 به گفته مدیر انجمن پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت؛ وزارت بهداشت و درمان نیز تنها ۱.۷۴ درصد از فرصت‌های استخدامی خود را به معلولان اختصاص داده است. این وزارتخانه از بین ۹۴۱۶ فرصت استخدامی، باید ۲۸۳ فرصت استخدامی به افراد دارای معلولیت تخصیص می‌داد که این مسئله نیز محقق نشده است و ۱۱۹ فرصت استخدامی از معلولان سلب شده است.

افراد دارای معلولیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر