کد خبر: 816539 A

فرصت‌های شغلی ایجاد شده با تشکیل تعاونی‌ها در شهریور امسال نسبت به مرداد سال جاری ۳۲ درصد افزایش یافته است.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، اطلاعات مندرج در سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، نشان می‌دهد در شهریور امسال ۲۳۰ شرکت تعاونی و اتحادیه تشکیل و ثبت شده‌اند. تعداد کل اعضای تعاونی‌های ثبت شده ۵۷۳۶ نفر و تعداد شاغل  ۳۹۵۶ نفر و سرمایه اولیه حدود ۷۵ میلیارد ریال است.

مقایسه وضعیت ثبت تعاونی‌ها در شهریور نسبت به مرداد امسال نشان دهنده رشد در این زمینه است. تعداد تعاونی‌های ثبت شده در شهریور سال جاری (۲۲۸ واحد) در مقایسه با ماه گذشته (۲۰۱ واحد)، افزایشی معادل ۱۳ درصد دارد. تعداد اعضا افزایشی معادل ۵۳ درصد و تعداد فرصت شغلی افزایشی معادل ۳۲ درصد را به همراه دارند.

با وجود این مقایسه وضعیت ثبت تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال در این زمینه در شهریور امسال نسبت به شهریور سال گذشته نشان دهنده روند کاهشی ثبت و ایجاد شغل است. تعداد تعاونی‌های ثبت شده در شهریور سال جاری (۲۲۸ واحد) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل (۳۱۹ واحد)، کاهشی معادل ۲۹ درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضا کاهشی معادل ۴۳ درصد و تعداد فرصت شغلی کاهشی معادل ۱۲ درصد را به همراه دارد.

تعاونی ایجاد شغل بخش تعاون ایجاد شغل در بخش تعاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر