کد خبر: 815018 A

فولادگر:

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: سهامدار حقوقی بانک رفاه کارگران سازمان تامین اجتماعی است که مقرر شد؛ سهام این سازمان در بانک رفاه کارگران در بازه‌ای ۵ ساله کاهش یابد.

به گزارش ایلنا، «حمیدرضا فولادگر» با اشاره با تعلیق واگذاری سهام بانک رفاه کارگران در بورس تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه، گفت: سهامدار حقوقی بانک رفاه کارگران سازمان تامین اجتماعی است که مقرر شد؛ سهام این سازمان در بانک رفاه کارگران در بازه‌ای ۵ ساله کاهش یابد.

 

حمیدرضا فولادگر اصل 44 قانون‌ اساسی واگذاری بانک رفاه کارگران در بورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر