کد خبر: 809974 A

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت باطل شد.

به گزارش ایلنا، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که در سال ۹۳ توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب و براساس آن صندوق مذکور به عنوان یک موسسه خصوصی غیرتجاری به ثبت رسیده بود، ابطال شد.

 بر اساس رای صادره در تاریخ ۹۸/۵/۲۲ هیات عمومی، با توجه به قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۸۰/۵/۲۴ و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۸۳/۲/۲۱ ، هرچه صندوق‌های بازنشستگی کارکنان در کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله صنعت نفت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند لیکن تحت نظارت دولت قرار دارند و وجوه، اموال، ذخائر و دارائی‌های کلیه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و مرجع ذیصلاح جهت تصویب و اصلاح اساسنامه آنها با رعایت شروط مقرر در ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر عهده هیات وزیران می‌باشد، فلذا اقدام هیات مدیره شرکت ملی نفت جهت تصویب اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی آن بوده است و ابطال شد.

صندوق نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر