کد خبر: 808850 A

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون در مرداد سال ۱۳۹۸، تعداد ۲۰۱ شرکت تعاونی در این ماه تشکیل و ثبت شده‌اند.

به گزارش ایلنا، تعداد کل اعضاء تعاونی‌های مذکور ۳۷۶۱ نفر و تعداد شاغل ۳۰۰۸ نفر و سرمایه اولیه حدود ۳۳ میلیارد ریال است . متوسط تعداد اعضاء و شاغل مربوط به این تعاونی‌ها به ترتیب ۱۹ و ۱۵ نفر است. 

بررسی توزیع جغرافیایی این تعاونی‌ها حاکی از آن است، بیشترین تعداد تعاونی تشکیل و ثبت شده به استان‌های فارس ۳۱ تعاونی و خراسان رضوی ۲۲ تعاونی تعلق دارد. بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در فعالیت‌های "صنعت" و "کشاورزی" به ترتیب با ۵۸ و ۵۰ واحد است.

تعاونی‌های دارای فعالیت "ساختمان" و "کشاورزی" به ترتیب با ۱۵۰۸ و ۴۹۱ نفر دارای بیشترین اعضا است. همچنین بیشترین شاغل مربوط به تعاونی‌های دارای فعالیت "صنعت" و "کشاورزی" به ترتیب با ۱۰۳۰ و ۷۰۲ نفر است. 

 

تعاونی های ثبت شده در مردادماه 98
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر