کد خبر: 806136 A

یافته‌ها نشان می‌دهند؛

بر اساس یافته‌های دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، از مجموع ۱۳ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۷۶۸ نفر بیمه شده این سازمان در سال گذشته، ۶۲.۱۹ درصد دارای سابقه برابر یا کمتر از ۱۰سال، هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعیمتوسط سابقه بیمهشدگان این سازمان در سال گذشته معادل ۹ سال است.

بیشترین تعداد بیمه شدگان با سابقه این سازمان برابر یا کمتر از ۱۰ سال به گروه سنی ۳۴-۳۰ سال تعلق دارد که ۲۶.۶۸ درصد بیمه شدگان فعال را تشکیل می دهند.

بر این اساس، ۵۸.۴۱ درصد مردان و ۷۷.۲۷ درصد زنان، سابقه پرداخت حق بیمه برابر یا کمتر از ۱۰سال دارند.

بیشترین تعداد بیمه شده تامین اجتماعی مرد و زن که دارای ۱۰ سال سابقه یا کمتر هستند به گروه سنی ۳۴-۳۰ سال تعلق داشته که این رقم به ترتیب حدود ۲۹.۴۶ درصد و ۲۶.۳۴ درصد بیمه شدگان فعال مرد و زن را از این گروه سابقه تشکیل می دهد.

بیشترین تعداد بیمه شده دارای سابقه ۱۰تا۲۰ سال به گروه سنی ۳۹-۳۵ سال تعلق داشته که ۲۸.۴۷ درصد بیمه شدگان این گروه را تشکیل می دهد.

همچنین، بیشترین تعداد بیمه شده دارای بیش از ۲۰ سال سابقه به گروه سنی ۴۹-۴۵ سال تعلق داشته که ۳۵.۲۶ درصد بیمه شدگان را تشکیل می دهد.

بیشترین تعداد بیمه شده فعال مرد و زن که دارای سابقه بالای ۲۰ سال سابقه بیمه هستند به گروه سنی ۴۹-۴۵ سال اختصاص دارد که رقم مربوطه به ترتیب ۳۵.۲۵ درصد و ۳۵.۴۲ درصد از این گروه سابقه ای را تشکیل می دهد.

دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی متوسط سن و سابقه بیمه پردازی در سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر