کد خبر: 804681 A

تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در چارچوب اقتصاد مقاومتی تا پایان تیر ماه امسال به میزان ۲۶۰ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال تحقق یافت که برای ۳۷ هزار و ۸۴۱ درخواست تخصیص پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش چهار ماهه نخست امسال که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، مجموع ثبت نام برای دریافت تسهیلات در ۳۱ استان به همراه جنوب کرمان و مناطق آزاد تعداد ۱۵ هزار و ۸۴۱ فقره ثبت نام بود و علاوه براین توسط نظام بانکی نیز به شکل مستقیم ۳۲ هزار و ۴۳۳ مورد  ثبت نام انجام شده بود.

تعداد درخواست‌های معرفی شده برای دریافت تسهیلات ۹ هزار و ۵۸۳ فقره به منظور دریافت ۲۱۷ هزار و ۸۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بود، علاوه براین در ارتباط با طرح فرآیند رونق نیز سه هزار و ۷۶۱ فقره به منظور دریافت ۸۱ هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال ثبت شد.

براساس جدول آماری این گزارش، تعداد درخواست ارائه شده مستقیم به بانک‌ها بالغ بر ۳۲ هزار و ۴۳۳ فقره به میزان ۱۶۳ هزار و ۹۷۴ میلیارد ریال تسهیلات بود و همچنین تعداد هزار و ۶۴۷ فقره درخواست دریافت تسهیلات به میزان ۱۵ هزار و ۵۵۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سال ۱۳۹۷ به امسال انتقال یافت.

وزارت صنعت، معدن وتجارت در جدول مزبور تصریح دارد که تا پایان تیر ماه تعداد ۳۷ هزار و ۸۴۱ درخواست با میزان ۲۶۰ هزار و ۷۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال پرداخت صورت گرفته و تعداد ۲۱۲ فقره با تسهیلات هفت هزار و ۴۷۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال مورد نظارت قرار گرفته است.

بنگاه‌های کوچک و متوسط گزارش وزارت صنعت معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر