کد خبر: 799530 A

کارگران ساختمانی تا پایان شهریور برای ثبت نام در سامانه رفاهی وقت دارند. ثبت نام کارگران ساختمانی بیمه شده و بیمه نشده الزامی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ساختمانی که دارای وضعیت فعال در سیستم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی هستند، لیکن در سامانه رفاهی کارگران ساختمانی ثبت‌نام نکرده‌اند فقط تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ فرصت دارند تا به سامانه رفاهی به نشانی www.samanehrefah.ir مراجعه و ثبت‌نام نمایند.

طبق مصوبه کارگروه رفع موانع اجرایی بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ثبت نام همه کارگران ساختمانی اعم از بیمه شده و بیمه نشده در سامانه رفاهی الزامی است.

چنانچه کارگران ساختمانی تا پایان شهریور ماه امسال در سامانه رفاهی ثبت نام نکنند، نسبت به مختومه نمودن وضعیت بیمه‌ای آنها اقدام خواهد شد.

کارگران ساختمانی ثبت نام در سامانه رفاهی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر