کد خبر: 794598 A

در تماس با ایلنا مطرح شد؛

معلمان زن می‌گویند باید آموزش و پرورش برای معلمان زن، مهدکودک فراهم کند.

جمعی از زنان شاغل در آموزش و پرورش در تماس با خبرنگار ایلنا، از نبود مهدکودک در آموزش و پرورش انتقاد کردند.

این معلمان می‌گویند: آموزش و پرورش بهتر است برای معلمان زن که در طول روز مشغول تدریس به فرزندان این مرزوبوم هستند، مهدکودک فراهم کند تا اینها نگران فرزندان خودشان نباشند.

این معلمان از راه‌اندازی کمپینی در فضای مجازی خبر دادند که هدف از آن، درخواست از آموزش و پرورش برای ایجاد مهدکودکِ در دسترس برای زنانِ شاغل در آموزش و پرورش است.

 

زنان شاغل در آموزش و پرورش معلمان زن مهدکودک در آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر