کد خبر: 792740 A

علی خدایی از برگزاری جلسه شورای عالی کار خبر داد. در این جلسه موضوعات مهم و دغدغه‌های کارگران مطرح شد.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) به خبرنگار ایلنا گفت: جلسه شورای عالی کار، سه شنبه ۸ مرداد ماه برگزار شد. در این‌جلسه که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، سه موضوع اصلی مطرح شد: بررسی راهکارهای ترمیم قدرت خرید کارگران، پیگیری آیین‌نامه‌ تبصره ۱ماده۷ قانون کار و گزارش‌های سامانه جامع روابط کار.

وی افزود: در این جلسه، پس از بحث وتبادل نظر در زمینه موارد فوق پیشنهاداتی در زمینه تامین مسکن کارگران، راهکارهای توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت و...با تکیه بر ظرفیت تعاونی‌های کارگری مطرح شد و مقرر گردید پیشنهادات مطرح شده به صورت مکتوب به دبیر خانه شورا ارسال شود و جلسه آتی شورا با حضور معاونین تعاون، و امور اجتماعی وزیر و مطلعین دیگر تشکیل گردد.

خدایی ادامه داد: در خصوص آیین نامه تبصره ۱ماده ۷که روز دوشنبه به بررسی آن در کمیسیون اجتماعی دولت پرداخته‌ بودیم، مقرر شد کمیته روابط کار در جلسه‌ای فوق العاده به موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون پرداخته و نتیجه را در جلسه‌آتی کمیسیون مطرح کنند.

وی در انتها گفت: در این جلسه همچنین گزارشی از اجلاس سازمان جهانی کار و پیگیری‌های معاونت روابط کار برای پرداخت حقوق معوقه تعداد قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی وخدماتی ارائه شد.

تبصره یک ماده 7 قانون کار سامانه جامع روابط کار علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار برگزاری جلسه شورای عالی کار با موضوع افزایش قدرت خرید کارگران جلسه شورای عالی کار در سال 98
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر